20 січня 2016 р.

Обдаровані діти Сокальщини

         Районним методичним кабінетом розроблено план заходів з реалізації районної програми «Обдаровані діти Сокальщини» (2016-2020р.)
Перед педагогами школи стоять нові завдання щодо модернізації змісту, форм та методів у роботі з обдарованими учнями.Науково-методична рада школи розпочинає роботу над створенням шкільної програми "Обдарована дитина".Запрошуємо до спільної роботи.
До уваги педагогів план районних заходів  на ІІ семестр 2015/16 н.р.


з/п
Зміст заходів
Термін реалізації
Виконавці
Відповідальний
1.Інформаційно-методичне забезпечення роботи педагогічних працівників, професійний розвиток

1.1.
У районній медіатеці створити  банк даних про вчителів, працівників дошкільних та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють з обдарованими дітьми та є авторами ППД.
Червень 2016р.
РМК, керівники шкіл
Білик О.І.
1.2.
У районній медіатеці Створити інформаційно-методичний банк для роботи з обдарованими дітьми:
-         каталог науково-методичної та методичної літератури;
-         каталог Інтернет-ресурсів;
-         каталог ППД;
-         банк методичних доробок педагогів району;
-         каталог Інтернет-ресурсів.
Червень 2016р.

РМК
Гібляк Г.В.,
Білик О.І.,
Кравцов В.П.
1.3.
Провести навчальний дистанційний семінар для керівників шкіл «Управління системою роботи з обдарованими дітьми»
Травень 2016р.
РМК
Гібляк Г.В.
2. Інноваційна діяльність
2.1.
Організувати роботу  районних базових навчальних закладів (інноваційну діяльність шкільного рівня) з проблеми "Обдарована дитина" :
-         «Організція науково-досліднох роботи: системний підхід» (на базі Сокальської гімназії ім. Олега Романіва).
-         «Організація позакласної роботи у школи через функціонування шкільних клубів» (Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - дитячий садок»);
-          «Школа лідерів»;
-         «Використання сучасної технології формування творчої особистості та педагогіки життєтворчості» (Перетіцький НВК);
-         «Портфоліо особистих досягнень учнів в практиці роботи з обдарованими учнями»
-         Навчання учнів основ педагогіки та вікової психології («Школа майбутнього вчителя»);
-         Використання сучасних освітніх технологій у роботі з обдарованими дітьми.
Спланувати роботи опорних шкіл на 2016/17 н.р.
До березня 2016р

Травень
2016р.
РМК, директори ЗНЗ
Гібляк Г.В., Базилевич О.І.,

2.2.
Спланувати  інноваційну діяльність учителів-методистів з проблем використання сучасних технологій у роботі з обдарованими дітьми (планування роботи на 2016/17 н.р.)
Червень 2016р.
РМК, керівники шкіл, учителі-методисти
Методисти РМК по напрямках
3.      Виявлення обдарованих дітей, психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей та роботи з обдарованими дітьми
3.1.
Здійснювати психолого-педагогічний супровід та соціальний патронаж обдарованих дітей (розробити план заходів для ОППКП)
Лютий 2016р.
РМК, практичні психологи
Фенчин Г.М.
3.2.
Впроваджувати в практику систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей.
Провести  апробацію методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей та нахилів обдарованих вихованців ДНЗ та учнів. Застосовувати  поглиблену психолого-педагогічну  діагностику ступеня та якісного показника обдарованості дитини.
ІІ семестр 2015/16 н.р.
РМК, практичні психологи
Фенчин Г.М.
3.3.
Провести психолого-педагогічниЙ консиліум  «Обдарована дитина  сільської школи: проблеми самооцінки».
Березень
2016р.
РМК, практичні психологи
Фенчин Г.М.
4. Модернізація процесу виявлення,  навчання та розвитку обдарованих дітей
4.1.
Розробити план  реалізації проекту
 “Школа обдарованого малюка”.
До травня 2016р.
РМК, творча група керівників ДНЗ
Тимошик М.П., Шукатка І.Є.
4.2.
Розробити план реалізації проекту
“Рівні можливості” (проект роботи з обдарованими дітьми, які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формою навчання).
До травня 2016р.
РМК, ОППКП, кеерівники шкіл
Фенчин Г.М.
4.3.
Провести моніторинг діючих регіональних, всеукраїнських, міжнародних  Інтернет – олімпіада та Інтернет – конкурсів, проектів та ознайомлювати з їх переліком педагогів та учнів. Створити сторінку на сайті РМК.
До березня, червня 2016р.
РМК, творча група
Гібляк Г.В.
4.4.
Провести  наукову  конференцію старшокласників
Квітень
2016р.
РМК, дирекція МАН
Гібляк Г.В.,
Зажицька Г.М.
4.5.
Створити районну медіа-теку науково-дослідних робіт. Внести у медіа теку роботи  2015/16 н.р.

Травень 2016р.
РМК, дирекція МАН, керівники шкіл
Білик О.І.
4.6.
Розглянути питання про проведення щорічних виставок робіт обдарованих учнів на базі м. Сокаля
Лютий 2016р.
РМК, керівники ПНЗ
Базилевич О.І.
4.7.
Спланувати та реалізувати проект «Літній мовний табір». Розробити положення. Провести конкурс на кращу модель літнього мовного табору.
ІІ семестр 2015/16 н.р.
РМК, керівники опорних шкіл
Шарова Н.В.
5. Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей
5.1.
Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, учнівських клубів, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах.
ІІ семестр 2015/16 н.р.
РМК, керівники шкіл
Керівники шкіл
5.2.
Розробити план  реалізації проекту
 “Лідер»
До травня 2016р.
РМК, творча група
Базилевич О.І.
5.3.
Розробити план  реалізації проекту
«Школа військово-патріотичного виховання Джура»

До травня 2016р.
РМК, творча група
Борнак Є.В.,
Трескот І.В.
5.4.
Розробити план  реалізації проекту
«Народні ремесла Сокальщини»
До травня 2016р.
РМК, творча група
Кулик А.С.,
Базилевич О.І.,
Борнак Є.В.

5.5.
Проводити  заходи в рамках співпраці з благодійними фондами (Благодійний фонд “Майбутнє України. Сокальщина” та ін..)
ІІ семестр 2015/16 н.р.
РМК,
Керівники шкіл
Кулик А.С.
6. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей, учителів
6.1.
Започаткувати районну Книгу пошани для обдарованих та талановитих дітей. Розробити Положення про Книгу пошани.
До травня 2016р.
РМК, творча група
Гібляк Г.В.
6.2.
Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ, на сайтах відділу освіти, РМК, навчальних закладів.
постійно
РМК, творча група
Плюхін Л.Б.
6.3.
Створити сторінку «Обдарована дитина Сокальщини», щорічну Інтернет-газету «Учень року»   та поширювати інформацію про здобутки обдарованих учнів на сайті відділу освіти
Лютий 2016р.
РМК,
Керівнирки гуртків журналістики
Плюхін Л.Б.
6.4.
Створити сторінку «Обдарована дитина Сокальщини»  та поширювати інформацію про здобутки обдарованих учнів в соціальних мережах
Лютий 2016р.
РМК,
Керівнирки гуртків журналістики
Гібляк Г.В.,
Кравцов В.П.
6.5.
Проводити  конкурси на  кращого учня року у різних номінаціях. Розробити методичні рекомендації «Конкурси на кращого учня у школі»
ІІ семестр 2015/16 н.р.
Керівники шкіл,
РМК
Гібляк Г.В.
6.6.
Проводити свята вшануван­ня обдарованих учнів на рівні громад
Червень 2016р.
РМК, керівники шкіл
Гібляк Г.В.
6.7.
Провести роботу з залучення органів місцевого самоврядування до стимулювання обдарованих учнів
ІІ семестр 2015/16 н.р.
Керівники шкіл,
відділ освіти
Гібляк Г.В.
7.Моніторинг результатів роботи з обдарованими дітьми.
Моніторинг реалізації програми.

7.1.
У районній медіатеці створити та аналітичний ел. збірник «Обдарована дитина»: алітичні матеріали результатів роботи з обдарованими дітьми у НЗ Сокальського району.
ІІ семестр 2015/16 н.р.
Керівники шкіл,
РМК
Білик О.І.

Розробити банк діагностичних матеріалів для проведення  моніторингу динаміки розвитку творчого потенціалу учнів за напрямками:
ІІ семестр 2015/16 н.р.
Керівники ОППКП
Фенчин Г.М.,
Гібляк Г.В.
7.2
Провести засідання ради РМК з питань планування та виконання заходів програми за ІІ семестр 2015/16 н.р.
Червень 2016р.
РМК
Гібляк Г.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар